Opmaakcodes

Parent Previous Next

Opmaakcodes


Indien u numerieke of datum velden toevoegt, dan kunt u optioneel ook bepalen hoe de weergave van dat numerieke/datum veld dient te zijn. Hiervoor gebruikt u opmaak codes.
Opmaakcodes voor numerieke velden
We nemen als voorbeeld het bedrag 1234,56 welke bijvoorbeeld via het invoegveld {mvFR.Netto} wordt toegevoegd. Indien u geen opmaakcode definieert zal de weergave zijn: 1234,56;

dus bijvoorbeeld geen duizendtal teken.

U kunt de opmaak van een numerieke waarde bepalen via een gestandaardiseerde methode, zoals bijvoorbeeld ook door Excel wordt gebruikt. Hieronder volgen enkele voorbeelden:Opmaakcode:        Resultaat:
$_#,##0.00        $ 1.234,56
#,##0.00        1.234,56
#,##0                1.235
0                1235
0.00                1234,56


U mag in de opmaakcodes geen spaties gebruiken. Indien u toch een spatie wilt laten weergeven, zoals in het voorbeeld met de valuta code, dan gebruikt u een underscore ( _ ) in de opmaakcodes.

Deze underscore zal bij het aanmaken van de offerte door Smartdoc+ vervangen worden door de gewenste spatie.

U voegt de opmaakcode toe aan de notatie van het invoegveld, zoals bijvoorbeeld:


{mvFR.Netto@$_#.##0,00}


U voegt de opmaakcode dus toe achter de veldverwijzing gescheiden door een @.Opmaakcodes voor datum velden
We nemen als voorbeeld de datum maandag 30 augustus 2010 welke bijvoorbeeld via het invoegveld {mvFK.OfferteDatum} wordt toegevoegd.

Indien u geen opmaakcode definieert zal de weergave bijvoorbeeld zijn: 30-8-2010 (afhankelijk van de Windows instellingen).

U kunt de opmaak van een datum waarde bepalen via een gestandaardiseerde methode, zoals bijvoorbeeld ook door Excel wordt gebruikt.

Hieronder volgen enkele voorbeelden:


Opmaakcode:                Resultaat:
d-M-yy                        30-08-10
dd-MM-yyyy                30-08-2010
d_MMMM_yyyy        30 augustus 2010
dddd,_d_MMMM_yyyy        maandag, 30 augustus 2010


U mag in de opmaakcodes geen spaties gebruiken. Indien u toch een spatie wilt laten weergeven dan gebruikt u een underscore ( _ ) in de opmaakcodes.

Deze underscore zal bij het aanmaken van de offerte door SmartDoc+ vervangen worden door de gewenste spatie.

U voegt de opmaakcode toe aan de notatie van het invoegveld, zoals bijvoorbeeld:


{mvFK.OfferteDatum@ dd-MM-yyyy}


U voegt de opmaakcode dus toe achter de veldverwijzing gescheiden door een @.Let op!

Datum velden worden altijd weergegeven in taal die gebruikt is bij de windows instellingen. !!Opmaakcodes voor teksten
Stel u wilt in de offerte een UNIT4 gebruiken welke voorloopnullen heeft, zoals bijvoorbeeld een offertnummer: 00001234. U kunt deze voorloopnullen laten verwijderen via een speciale opmaakcode:


{mvFK.OfferteNummer@VVN}


Deze code betreft dus “VVN” (staat voor “verwijder voorloopnullen”).

Verkorte opmaakcodes (“shortcuts”)
Om het voor u gemakkelijker te maken zijn er een aantal opmaakcodes ongedefinieerd welke u kunt gebruiken via verkorte codes. Hieronder vind u daarvan een overzicht.


Verkorte code: Opmaakcode:
D1                dd-MM-yy
D2                dd-MM-yyyy
D3                d_MMMM_yyyy
N0                0
N1                0.0
N2                0.00
B0                #,##0
B1                #,##0.0
B2                #,##0.00


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create iPhone documentation