AP_Artikel_Veld

Functies ›› Algemeen ››
Parent Previous Next

Resultaat

Met deze functie kunt u de waarde van een databaseveld ophalen uit de artikeltabel. Bijvoorbeeld de omschrijving van een artikel.

Formule inclusief parameters

AP_Artikel_Veld(Administratie;Artikel;VeldNaam)

Uitleg parameters

Administratie (verplicht, enkele selectie)

U kunt de administratie opgeven als volledige databasenaam (b.v. MVL00900) of alleen het nummer (b.v. 900). U kunt maximaal één administratie opgeven (enkele selectie).


Voorbeeld

=AP_Artikel_Veld("MVL00900";"40.100";"OMSCHR")

=AP_Artikel_Veld("900";"40.100";"OMSCHR")


NB: Voer de administratie bij voorkeur in tussen aanhalingstekens; dit omdat Excel deze anders mogelijk kan verwarren met een celverwijzing.

Artikel (verplicht, enkele selectie)

U kunt hier maximaal één artikelcode opgeven (enkele selectie).


Voorbeeld

=AP_Artikel_Veld("MVL00900";"40.100";"OMSCHR")


NB: Voer de artikelcode bij voorkeur in tussen aanhalingstekens; dit omdat Excel deze anders mogelijk kan verwarren met een celverwijzing.

Veldnaam (verplicht, enkele selectie)

U kunt hier maximaal één veldnaam opgeven (enkele selectie).


Voorbeeld

=AP_Artikel_Veld("MVL00900";"40.100";"OMSCHR")


NB: Voer de veldnaam bij voorkeur in tussen aanhalingstekens; dit omdat Excel deze anders mogelijk kan verwarren met een celverwijzing.


U kunt elk in de artikeltabel voorkomend veld opgeven. Hieronder vind u een opgave van de belangrijkste veldnamen. In deze opgave ontbreken de vrije velden die u eventueel in uw administratie bij artikelen heeft aangemaakt. U kunt deze vrije velden natuurlijk wel in deze functie als veldnaam opgeven. Indien u het vrije veld bijvoorbeeld de naam "EXTRAOMSCHR" heeft gegeven tijdens het aanmaken, dan is de veldnaam "VVEXTRAOMSCHR"; m.a.w. u dient het voorvoegsel "VV" toe te voegen.


Veldnaam

Omschrijving

CDARTIKEL

Artikelcode

ZOEKNAAM

Zoeknaam

OMSCHR

Omschrijving

SOORT

Soort artikel

CDARTGROEP

Artikelgroepcode

CDGRBREKENING

Rekeningnummer omzet

CDGRBREKKORT

Rekeningnummer korting

CDGRBREKDEKKING

Rekeningnummer dekking

PRIJSPER

Prijs per aantal x

AANTALDEC

Maximaal aantal decimalen

PRIJSINCL

Verkoopprijs inclusief

PRIJSEXCL

Verkoopprijs exclusief

VERREKENPRIJS

Verrekenprijs

PROJ_OPSLAG

Project opslag

VOORRAAD

Aantal voorraad

MINVOORRAAD

Minimum voorraad

MAXVOORRAAD

Maximum voorraad

EENHEID

Eenheid (b.v. 'stuks')

BTWCODE

BTW code

CDARTKORTGRP

Artikelkortingsgroepcode

CDGOEDCODE

Goederencode (Intrastat)

GEWICHT

Gewicht (Intrastat)

AANVEENH

Aanvullende eenheid (Intrastat)

UITLOOP

Uitlopend artikel

EANNUMMER

EAN-nummer

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free Web Help generator