AP_ArtikelGroep_Veld

Functies ›› Algemeen ››
Parent Previous Next

Resultaat

Met deze functie kunt u de waarde van een databaseveld ophalen uit de artikelgroeptabel. Bijvoorbeeld de omschrijving van een artikelgroep.

Formule inclusief parameters

AP_ArtikelGroep_Veld(Administratie;ArtikelGroep;VeldNaam)

Uitleg parameters

Administratie (verplicht, enkele selectie)

U kunt de administratie opgeven als volledige databasenaam (b.v. MVL00900) of alleen het nummer (b.v. 900). U kunt maximaal één administratie opgeven (enkele selectie).


Voorbeeld

=AP_ArtikelGroep_Veld("MVL00900";"MEU";"OMSCHR")

=AP_ArtikelGroep_Veld("900";"MEU";"OMSCHR")


NB: Voer de administratie bij voorkeur in tussen aanhalingstekens; dit omdat Excel deze anders mogelijk kan verwarren met een celverwijzing.

ArtikelGroep (verplicht, enkele selectie)

U kunt hier maximaal één artikelgroepcode opgeven (enkele selectie).


Voorbeeld

=AP_ArtikelGroep_Veld("MVL00900";"MEU";"OMSCHR")


NB: Voer de artikelgroepcode bij voorkeur in tussen aanhalingstekens; dit omdat Excel deze anders mogelijk kan verwarren met een celverwijzing.

Veldnaam (verplicht, enkele selectie)

U kunt hier maximaal één veldnaam opgeven (enkele selectie).


Voorbeeld

=AP_ArtikelGroep_Veld("MVL00900";"MEU";"OMSCHR")


NB: Voer de veldnaam bij voorkeur in tussen aanhalingstekens; dit omdat Excel deze anders mogelijk kan verwarren met een celverwijzing.


U kunt elk in de artikelgroeptabel voorkomend veld opgeven. Hieronder vind u een opgave van de belangrijkste veldnamen.


Veldnaam

Omschrijving

CDARTGROEP

Artikelgroepcode

OMSCHR

Omschrijving

PROJ_OPSLAG

Opslag project

MARGE_PERC

Marge percentage

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create help files for the Qt Help Framework