AP_BedrijfsGegevens_Veld

Functies ›› Algemeen ››
Parent Previous Next

Resultaat

Met deze functie kunt u de waarde van een databaseveld ophalen uit de bedrijfsgegevenstabel. Bijvoorbeeld het in de administratie geregistreerde BTW-nummer.

Formule inclusief parameters

AP_BedrijfsGegevens_Veld(Administratie;VeldNaam)

Uitleg parameters

Administratie (verplicht, enkele selectie)

U kunt de administratie opgeven als volledige databasenaam (b.v. MVL00900) of alleen het nummer (b.v. 900). U kunt maximaal één administratie opgeven (enkele selectie).


Voorbeeld

=AP_BedrijfsGegevens_Veld("MVL00900";"FISCEENH")

=AP_BedrijfsGegevens_Veld("900";"FISCEENH")


NB: Voer de administratie bij voorkeur in tussen aanhalingstekens; dit omdat Excel deze anders mogelijk kan verwarren met een celverwijzing.

Veldnaam (verplicht, enkele selectie)

U kunt hier maximaal één veldnaam opgeven (enkele selectie).


Voorbeeld

=AP_BedrijfsGegevens_Veld("MVL00900";"FISCEENH")


NB: Voer de veldnaam bij voorkeur in tussen aanhalingstekens; dit omdat Excel deze anders mogelijk kan verwarren met een celverwijzing.


U kunt elk in de bedrijfsgegevenstabel voorkomend veld opgeven. Hieronder vind u een opgave van de belangrijkste veldnamen.


Veldnaam

Omschrijving

NAAM

Naam bedrijf

NAAMSTRAAT

Naam/straat bedrijf

STRAAT

Straat bedrijf

WOONPLAATS

Woonplaats bedrijf

POSTCODE

Postcode bedrijf

PERSOON

Standaard contactpersoon

TELEFOON

Telefoonnummer

BTWNUMMER

BTW-nummer

FISCEENHEID

Nummer fiscale eenheid

DAGENOUDDEB1

Ouderdomscategorie 1 debiteuren

DAGENOUDDEB2

Ouderdomscategorie 2 debiteuren

DAGENOUDDEB3

Ouderdomscategorie 3 debiteuren

DAGENOUDDEB4

Ouderdomscategorie 4 debiteuren

DAGENOUDDEB5

Ouderdomscategorie 5 debiteuren

DAGENOUDCRD1

Ouderdomscategorie 1 crediteuren

DAGENOUDCRD2

Ouderdomscategorie 2 crediteuren

DAGENOUDCRD3

Ouderdomscategorie 3 crediteuren

DAGENOUDCRD4

Ouderdomscategorie 4 crediteuren

DAGENOUDCRD5

Ouderdomscategorie 5 crediteuren

KRBPERC0

Percentage kredietbeperking 1

KRBPERC1

Percentage kredietbeperking 2

KRBPERC2

Percentage kredietbeperking 3

LAATSTAFGSLBKJR

Laatst afgesloten boekjaar

ICTLISTING

ICT listing

KVKNUMMER

KVK-nummer

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Generate EPub eBooks with ease