AP_Boekjaar_Veld

Functies ›› Algemeen ››
Parent Previous Next

Resultaat

Met deze functie kunt u de waarde van een databaseveld ophalen uit de boekjaartabel. Bijvoorbeeld het aantal perioden in een boekjaar.

Formule inclusief parameters

AP_Boekjaar_Veld(Administratie;Boekjaar;VeldNaam)

Uitleg parameters

Administratie (verplicht, enkele selectie)

U kunt de administratie opgeven als volledige databasenaam (b.v. MVL00900) of alleen het nummer (b.v. 900). U kunt maximaal één administratie opgeven (enkele selectie).


Voorbeeld

=AP_Boekjaar_Veld("MVL00900";2009;"AANTALPER")

=AP_Boekjaar_Veld("900";2009;"AANTALPER")


NB: Voer de administratie bij voorkeur in tussen aanhalingstekens; dit omdat Excel deze anders mogelijk kan verwarren met een celverwijzing.

Boekjaar (verplicht, enkele selectie)

U kunt hier maximaal één boekjaar opgegeven (enkele selectie).


Voorbeeld

=AP_Boekjaar_Veld("MVL00900";2009;"AANTALPER")

Veldnaam (verplicht, enkele selectie)

U kunt hier maximaal één veldnaam opgeven (enkele selectie).


Voorbeeld

=AP_Boekjaar_Veld("MVL00900";2009;"AANTALPER")


NB: Voer de veldnaam bij voorkeur in tussen aanhalingstekens; dit omdat Excel deze anders mogelijk kan verwarren met een celverwijzing.


U kunt elk in de boekjaartabel voorkomend veld opgeven. Hieronder vind u een opgave van de belangrijkste veldnamen.


Veldnaam

Omschrijving

AANTALPER

Aantal perioden in het boekjaar

DOORGEBOEKTNAAR

Saldi doorgeboekt naar boekjaar

STARTDATUM

Startdatum boekjaar

EINDDATPER1 t/m EINDDATPER54

Einddatum periode (1 t/m 54)

BALANSDOORGEBOEKT

Saldi doorgeboekt (J/N)

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Generate Kindle eBooks with ease