AP_Crediteur_Veld

Functies ›› Algemeen ››
Parent Previous Next

Resultaat

Met deze functie kunt u de waarde van een databaseveld ophalen uit de crediteurtabel. Bijvoorbeeld de naam van de crediteur.

Formule inclusief parameters

AP_Crediteur_Veld(Administratie;Crediteur;VeldNaam)

Uitleg parameters

Administratie (verplicht, enkele selectie)

U kunt de administratie opgeven als volledige databasenaam (b.v. MVL00900) of alleen het nummer (b.v. 900). U kunt maximaal één administratie opgeven (enkele selectie).


Voorbeeld

=AP_Crediteur_Veld("MVL00900";"5001";"NAAM")

=AP_Crediteur_Veld("900";"5001";"NAAM")


NB: Voer de administratie bij voorkeur in tussen aanhalingstekens; dit omdat Excel deze anders mogelijk kan verwarren met een celverwijzing.

Crediteur (verplicht, enkele selectie)

U kunt hier maximaal één crediteur opgegeven (enkele selectie).


Voorbeeld

=AP_Crediteur_Veld("MVL00900";"5001";"NAAM")


NB: Voer de crediteurcode bij voorkeur in tussen aanhalingstekens; dit omdat Excel deze anders mogelijk kan verwarren met een celverwijzing.

Veldnaam (verplicht, enkele selectie)

U kunt hier maximaal één veldnaam opgeven (enkele selectie).


Voorbeeld

=AP_Crediteur_Veld("MVL00900";"5001";"NAAM")


NB: Voer de veldnaam bij voorkeur in tussen aanhalingstekens; dit omdat Excel deze anders mogelijk kan verwarren met een celverwijzing.


U kunt elk in de crediteurtabel voorkomend veld opgeven. Hieronder vind u een opgave van de belangrijkste veldnamen. In deze opgave ontbreken de vrije velden die u eventueel in uw administratie bij crediteuren heeft aangemaakt. U kunt deze vrije velden natuurlijk wel in deze functie als veldnaam opgeven. Indien u het vrije veld bijvoorbeeld de naam "EXTRAINFO" heeft gegeven tijdens het aanmaken, dan is de veldnaam "VVEXTRAINFO"; m.a.w. u dient het voorvoegsel "VV" toe te voegen.


Veldnaam

Omschrijving

CDRELATIE

Relatiecode

ZOEKNAAM

Zoeknaam

NAAM

Naam relatie

NAAMSTRAAT

Naam/straat

STRAAT

Straat

WOONPLAATS

Woonplaats

POSTCODE

Postcode

CDLAND

Landcode (indien Nederland, dan leeg)

TELEFOON

Telefoonnummer

TELEFOONMOBIEL

Mobiel nummer

TELEFAX

Telefax nummer

EMAIL

E-mailadres

BTWNUMMER

BTW-nummer relatie

CDTAAL

Taalcode (indien Nederlands, dan leeg)

NUMMERKVK

KVK-nummer relatie

PLAATSKVK

Plaats KVK

DATUMKVK

Datum KVK

HOMEPAGE

Webpagina relatie

CDVERT

Code vertegenwoordiger

PERSOON

Contactpersoon crediteur

DEBNRCRED

Debiteurnummer bij crediteur

CDVALUTA

Valutacode

CDBETCOND

Code betalingsconditie

CDLEVCOND

Code leveringsconditie

BTWSCENARIO

Code BTW-scenario

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free EPub and documentation generator