AP_Debiteur_Veld

Functies ›› Algemeen ››
Parent Previous Next

Resultaat

Met deze functie kunt u de waarde van een databaseveld ophalen uit de debiteurtabel. Bijvoorbeeld de naam van de debiteur.

Formule inclusief parameters

AP_Debiteur_Veld(Administratie;Debiteur;VeldNaam)

Uitleg parameters

Administratie (verplicht, enkele selectie)

U kunt de administratie opgeven als volledige databasenaam (b.v. MVL00900) of alleen het nummer (b.v. 900). U kunt maximaal één administratie opgeven (enkele selectie).


Voorbeeld

=AP_Debiteur_Veld("MVL00900";"1001";"NAAM")

=AP_Debiteur_Veld("900";"1001";"NAAM")


NB: Voer de administratie bij voorkeur in tussen aanhalingstekens; dit omdat Excel deze anders mogelijk kan verwarren met een celverwijzing.

Debiteur (verplicht, enkele selectie)

U kunt hier maximaal één debiteur opgegeven (enkele selectie).


Voorbeeld

=AP_Debiteur_Veld("MVL00900";"1001";"NAAM")


NB: Voer de debiteurcode bij voorkeur in tussen aanhalingstekens; dit omdat Excel deze anders mogelijk kan verwarren met een celverwijzing.

Veldnaam (verplicht, enkele selectie)

U kunt hier maximaal één veldnaam opgeven (enkele selectie).


Voorbeeld

=AP_Debiteur_Veld("MVL00900";"1001";"NAAM")


NB: Voer de veldnaam bij voorkeur in tussen aanhalingstekens; dit omdat Excel deze anders mogelijk kan verwarren met een celverwijzing.


U kunt elk in de debiteurtabel voorkomend veld opgeven. Hieronder vind u een opgave van de belangrijkste veldnamen. In deze opgave ontbreken de vrije velden die u eventueel in uw administratie bij debiteuren heeft aangemaakt. U kunt deze vrije velden natuurlijk wel in deze functie als veldnaam opgeven. Indien u het vrije veld bijvoorbeeld de naam "EXTRAINFO" heeft gegeven tijdens het aanmaken, dan is de veldnaam "VVEXTRAINFO"; m.a.w. u dient het voorvoegsel "VV" toe te voegen.


Veldnaam

Omschrijving

CDRELATIE

Relatiecode

ZOEKNAAM

Zoeknaam

NAAM

Naam relatie

NAAMSTRAAT

Naam/straat

STRAAT

Straat

WOONPLAATS

Woonplaats

POSTCODE

Postcode

CDLAND

Landcode (indien Nederland, dan leeg)

TELEFOON

Telefoonnummer

TELEFOONMOBIEL

Mobiel nummer

TELEFAX

Telefax nummer

EMAIL

E-mailadres

BTWNUMMER

BTW-nummer relatie

CDTAAL

Taalcode (indien Nederlands, dan leeg)

NUMMERKVK

KVK-nummer relatie

PLAATSKVK

Plaats KVK

DATUMKVK

Datum KVK

HOMEPAGE

Webpagina relatie

CDVERT

Code vertegenwoordiger

PERSOON

Contactpersoon debiteur

CDVALUTA

Valutacode

CDBETCOND

Code betalingsconditie

CDLEVCOND

Code leveringsconditie

CDBTWBEREKENEN

BTW berekenen J/N

CDKREDBEP

Code kredietbeperking

CDAANMANEN

Aanmanen J/N

KREDIETLIMIET

Kredietlimiet

KORTPERC

Kortingspercentage debiteur

BTWSCENARIO

Code BTW-scenario

CDPRIJSLIJST

Code prijslijst

BEREKENORDKOST

Orderkosten berekenen J/N

ISINKOOPORG

Inkooporganisatie J/N

CDDEBITEUR_INKORG

Debiteurnummer inkooporganisatie

LIDNR_BIJ_INKORG

Lidnummer bij inkooporganisatie

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy CHM and documentation editor