AP_Dossier_Veld

Functies ›› Algemeen ››
Parent Previous Next

Resultaat

Met deze functie kunt u de waarde van een databaseveld ophalen uit de dossiertabel. Bijvoorbeeld de omschrijving van het dossier.

Formule inclusief parameters

AP_Dossier_Veld(Administratie;Dossier;VeldNaam)

Uitleg parameters

Administratie (verplicht, enkele selectie)

U kunt de administratie opgeven als volledige databasenaam (b.v. MVL00900) of alleen het nummer (b.v. 900). U kunt maximaal één administratie opgeven (enkele selectie).


Voorbeeld

=AP_Dossier_Veld("MVL00900";"DOS";"OMSCHR")

=AP_Dossier_Veld("900";"DOS";"OMSCHR")


NB: Voer de administratie bij voorkeur in tussen aanhalingstekens; dit omdat Excel deze anders mogelijk kan verwarren met een celverwijzing.

Dossier (verplicht, enkele selectie)

U kunt hier maximaal één dossier opgegeven (enkele selectie).


Voorbeeld

=AP_Dossier_Veld("MVL00900";"DOS";"OMSCHR")


NB: Voer de dossiercode bij voorkeur in tussen aanhalingstekens; dit omdat Excel deze anders mogelijk kan verwarren met een celverwijzing.

Veldnaam (verplicht, enkele selectie)

U kunt hier maximaal één veldnaam opgeven (enkele selectie).


Voorbeeld

=AP_Dossier_Veld("MVL00900";"DOS";"OMSCHR")


NB: Voer de veldnaam bij voorkeur in tussen aanhalingstekens; dit omdat Excel deze anders mogelijk kan verwarren met een celverwijzing.


U kunt elk in de dossiertabel voorkomend veld opgeven. Hieronder vind u een opgave van de belangrijkste veldnamen. In deze opgave ontbreken de vrije velden die u eventueel in uw administratie bij dossier heeft aangemaakt. U kunt deze vrije velden natuurlijk wel in deze functie als veldnaam opgeven. Indien u het vrije veld bijvoorbeeld de naam "EXTRAINFO" heeft gegeven tijdens het aanmaken, dan is de veldnaam "VVEXTRAINFO"; m.a.w. u dient het voorvoegsel "VV" toe te voegen.


Veldnaam

Omschrijving

ZOEKNAAM

Zoeknaam

OMSCHR

Omschrijving

STATUS

Status

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create HTML Help documents