AP_Kpl_Veld

Functies ›› Algemeen ››
Parent Previous Next

Resultaat

Met deze functie kunt u de waarde van een databaseveld ophalen uit de kostenplaatstabel. Bijvoorbeeld de omschrijving van de kostenplaats.

Formule inclusief parameters

AP_Kpl_Veld(Administratie;Kostenplaats;VeldNaam)

Uitleg parameters

Administratie (verplicht, enkele selectie)

U kunt de administratie opgeven als volledige databasenaam (b.v. MVL00900) of alleen het nummer (b.v. 900). U kunt maximaal één administratie opgeven (enkele selectie).


Voorbeeld

=AP_Kpl_Veld("MVL00900";"KPL";"OMSCHR")

=AP_Kpl_Veld("900";"KPL";"OMSCHR")


NB: Voer de administratie bij voorkeur in tussen aanhalingstekens; dit omdat Excel deze anders mogelijk kan verwarren met een celverwijzing.

Kostenplaats (verplicht, enkele selectie)

U kunt hier maximaal één kostenplaats opgegeven (enkele selectie).


Voorbeeld

=AP_Kpl_Veld("MVL00900";"KPL";"OMSCHR")


NB: Voer de kostenplaatscode bij voorkeur in tussen aanhalingstekens; dit omdat Excel deze anders mogelijk kan verwarren met een celverwijzing.

Veldnaam (verplicht, enkele selectie)

U kunt hier maximaal één veldnaam opgeven (enkele selectie).


Voorbeeld

=AP_Kpl_Veld("MVL00900";"KPL";"OMSCHR")


NB: Voer de veldnaam bij voorkeur in tussen aanhalingstekens; dit omdat Excel deze anders mogelijk kan verwarren met een celverwijzing.


U kunt elk in de kostenplaatstabel voorkomend veld opgeven. Hieronder vind u een opgave van de belangrijkste veldnamen.


Veldnaam

Omschrijving

ZOEKNAAM

Zoeknaam

OMSCHR

Omschrijving

STATUS

Status

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create PDF Help documents