AP_Persoon_Veld

Functies ›› Algemeen ››
Parent Previous Next

Resultaat

Met deze functie kunt u de waarde van een databaseveld ophalen uit de persoonstabel. Bijvoorbeeld de naam van de persoon.

Formule inclusief parameters

AP_Persoon_Veld(Administratie;Persoon;VeldNaam)

Uitleg parameters

Administratie (verplicht, enkele selectie)

U kunt de administratie opgeven als volledige databasenaam (b.v. MVL00900) of alleen het nummer (b.v. 900). U kunt maximaal één administratie opgeven (enkele selectie).


Voorbeeld

=AP_Persoon_Veld("MVL00900";"12345";"NAAM")

=AP_Persoon_Veld("900";"12345";"NAAM")


NB: Voer de administratie bij voorkeur in tussen aanhalingstekens; dit omdat Excel deze anders mogelijk kan verwarren met een celverwijzing.

PersoonCode (verplicht, enkele selectie)

U kunt hier maximaal één persoon opgegeven (enkele selectie).


Voorbeeld

=AP_Persoon_Veld("MVL00900";"12345";"NAAM")


NB: Voer de persoonscode bij voorkeur in tussen aanhalingstekens; dit omdat Excel deze anders mogelijk kan verwarren met een celverwijzing.

Veldnaam (verplicht, enkele selectie)

U kunt hier maximaal één veldnaam opgeven (enkele selectie).


Voorbeeld

=AP_Persoon_Veld("MVL00900";"12345";"NAAM")


NB: Voer de veldnaam bij voorkeur in tussen aanhalingstekens; dit omdat Excel deze anders mogelijk kan verwarren met een celverwijzing.


U kunt elk in de persoonstabel voorkomend veld opgeven. Hieronder vind u een opgave van de belangrijkste veldnamen. In deze opgave ontbreken de vrije velden die u eventueel in uw administratie bij personen heeft aangemaakt. U kunt deze vrije velden natuurlijk wel in deze functie als veldnaam opgeven. Indien u het vrije veld bijvoorbeeld de naam "EXTRAINFO" heeft gegeven tijdens het aanmaken, dan is de veldnaam "VVEXTRAINFO"; m.a.w. u dient het voorvoegsel "VV" toe te voegen.


Veldnaam

Omschrijving

CDPERSOON

Persooncode

ZOEKNAAM

Zoeknaam

NAAM

Naam

VOORNAAM

Voornaam

VOORLETTERS

Voorletters

CDTITELVOOR

Titelcode voor de naam

CDTITELNA

Titelcode achter de naam

GESLACHT

Geslacht

STATUS

Status

GEBOORTEDATUM

Geboortedatum

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free iPhone documentation generator