Nieuw

 • Het is nu mogelijk om bestaande documenten in Document Management aan te passen  en te ontkoppelen.
  Bij het ontkoppelen van een document uit Document Management wordt niet het gekoppelde bestand verwijderd. Slechts de koppeling wordt uit Unit4 Multivers verwijderd.
 • In de KRO-actie 'Inkoopfactuur: kop' is het nu mogelijk om meer informatie te vermelden bij een automatische verschilboeking.
 • Het is nu mogelijk om een bankrekeningnummer te verwijderen bij een relatie.
 • Het is nu mogelijk om alle bankrekeningnummers te verwijderen bij een debiteur, crediteur of relatie.
 • Het is mogelijk om een e-factuur te versturen via het PEPPOL-netwerk.
 • In verband met een mogelijke uitfasering van de Unit4 Business Connector (UBC) eind 2019, is alvast een scheiding gemaakt tussen acties die nog via deze techniek verbinding maken met Unit4 Multivers. De betreffende acties staan in een aparte map UBC binnen de Unit4 Multivers Addin.

  LET OP:
  De acties zijn momenteel niet beschikbaar als API-variant. De verwachting is dat de acties in de loop van 2019 door Unit4 API worden ondersteund. Zodra dit het geval is, zullen de betreffende acties onder het kopje UBC verdwijnen en onder de juiste map worden geplaatst.


 • In de huidige versie van de Unit4 Multivers Addin zijn een aantal acties opgenomen die voor specifieke klanten zijn bedoeld. Deze acties zijn in deze versie weliswaar zichtbaar, maar niet functioneel. In versie 8 zullen deze volledig uit de Unit4 Multivers Addin worden verwijderd.

  LET OP:
  Indien deze uitgeschakelde functionaliteit gebruikt wordt in bestaande processen, dan kan bij BPM Software deze klant-specifieke Addin worden opgevraagd.

Gewijzigd

 • Alle KRO-acties zijn geoptimaliseerd, waardoor de verwerkingssnelheid, met name bij boekingen met veel regels, vele malen sneller en betrouwbaarder is geworden.
 • De naamgeving van de acties is aangepast, zodat deze beter herkenbaar zijn.
 • De actie Verkoopfactuur: genereer UBL-factuur is verplaatst naar de categorie Logistiek > Verkoop, aangezien alleen van verkoopfacturen, die als verkooporder/factuuropdracht zijn opgevoerd een UBL-factuur kan worden gegenereerd.

Opgelost

 • Indien bij het toevoegen van een regel in een vrije tabel de veldnaam niet voorafgegaan werd door de letters VV verscheen een foutmelding. Vanaf deze versie worden ook veldnamen zonder dit voorvoegsel geaccepteerd.
 • Indien bij een factuuropdracht/verkooporder een tekstregel wordt opgegeven werd de opgegeven BTW-code niet meegegeven op de regel, maar stond er altijd 0% vermeld. Dit is nu opgelost.
 • Bij het opslaan van een UBL-factuur werd onterecht een startbit in het document geplaatst.