Let op

Indien de software wordt bijgewerkt uit een eerdere versie, verdient het aanbeveling ALLE release notes vanaf de geïnstalleerde versie door te nemen, alvorens tot installatie over te gaan.


Nieuwe functionaliteit

 • De actie 'Sorteer PDF' is uitgebreid met de volgende functionaliteit:
  • Het is nu mogelijk om een onbeperkt aantal velden te definiëren. In verband met bestaande inrichtingen, wordt in de uiteindelijke bestandsnaam alleen de eerste 6 velden opgenomen.
  • Er wordt een XML-bestand gemaakt, dat dezelfde naam heeft als het gesorteerde PDF-bestand. In dit XML-bestand staat de inhoud van alle in de sorteerdefinitie opgenomen velden met de gevonden waardes.
 • De actie 'Haal dataset uit omgeving database' is toegevoegd. Met deze actie wordt een dataset als resultaat gegeven met de voorkomende waardes voor het taakgeheugen of het globaal geheugen. Tevens is het mogelijk om op de velden 'Type', 'Code' en 'Status' te filteren.
 • Om de inhoud van een dataset weer te geven in kolommen met vaste breedtes, is de parameter ?FLAT toegevoegd.
 • Het geheugenveld type 'Beveiligd' is toegevoegd. Met dit geheugenveld type is het mogelijk waardes op te geven die niet zichtbaar zijn (de feitelijke waarde wordt vervangen door 'sterretjes'). Zodra het geheugenveld type wordt gewijzigd (bijvoorbeeld naar het type 'Tekst', wordt eerst een waarschuwing gegeven dat de originele waarde wordt leeggehaald.
 • De actie 'SQL Server Reporting Services uitvoeren' is toegevoegd. Met deze actie is het mogelijk om rapporten, die gemaakt zijn in Microsoft SQL Reporting Services, te exporteren naar diverse formaten.
 • Er is extra functionaliteit toegevoegd voor het stoppen, starten, installeren en deïnstalleren van de Administrator Service. Door het stoppen van de Administrator Service wordt deze nu niet meer gedeïnstalleerd.
 • Ondersteuning van SFTP (FTP over SSH) via diverse acties en een uitbreiding met een connectie string. De werking hiervan is gelijk aan de reeds bestaande FTP-functionaliteit.
 • Bij het gebruik van acties uit Add-ins, verschijnt de naam van de Add-in in de titelbalk zodra de actie wordt geopend.
 • De actie 'Haal dataset uit XML bestand' is uitgebreid met een 3-tal opties die de performance van het uitlezen van XML-bestanden verbeterd, zodat deze tot wel 90% sneller zijn geworden.
 • De <escape>-toets kan nu gebruikt worden om actie-vensters snel te sluiten. De <escape>-toets gedraagt zich gelijk aan een klik op de 'Sluit'-knop in het actie-venster.
 • Bij het openen van de actie 'Commentaar' is het nu direct mogelijk om commentaartekst toe te voegen. Eerder moest er extra op het invoerveld worden geklikt.
 • De actie 'Crystal Reports uitvoeren' heeft nu een optie die het mogelijk maakt om het pad voor het uitvoerbestand automatisch aan te maken.
 • Er is een nieuwe functie 'IncDateTime' toegevoegd, waarmee het mogelijk is om een interval op een bepaalde datum/tijd op te geven, waarbij een nieuwe datum/tijd als resultaat wordt gegeven.

Opgeloste issues

 • De rekenkundige operator Mod (\) gaf een foute waarde als resultaat.
 • Indien een nieuwe taak direct werd gestart, resulteerde dit in een foutmelding.
 • De veldlengte in de acties 'Database geheugen' en 'Bewaar waarde in omgeving database' werd onterecht afgekapt op de maximale lengte van de waarde, waardoor formules en geheugenvelden niet volledig in het invoerveld pasten.
 • De functie 'IsDate' gaf een foutmelding indien de gecontroleerde waarde leeg was.
 • Indien een taak meerdere geheugenvelden had, waarvan de waarde tussen twee uitvoeren bewaard moet worden, werd slechts het laatst gebruikte geheugenveld bewaard. De overige geheugenvelden bleven de oude waarde behouden.
 • Indien bij de zoekfunctionaliteit van een dataset een grote numerieke zoekwaarde werd opgegeven, werd dit onterecht gezien als het rij-indexnummer van de betreffende dataset.

Verbeteringen

 • Diverse prestatie- en beschikbaarheidsverbeteringen en foutoplossingen.